โปรแกรมมวยไทย มวยมันส์ วันศุกร์

โปรแกรมมวยไทย : มวยมันส์ วันศุกร์

22/3/62 คมเกียรติ ท.มโนธรรมรักษา คู่เอก แพ้คะแนน เด่นสยาม ศักดิ์วิเชียร
15/3/62 ก้องภูสิงห์ เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนน กึกก้อง 13 เหรียญรีสอร์ท
8/3/62 กวางเพชร มวยหูหนุ่มบางกระดี่ ชนะคะแนน บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย
8/3/62 เพชรน้ำหนึ่ง ไฟต์เตอร์มวยไทย แพ้คะแนน มีโชค ป.เอี่ยมเฮง
8/3/62 แดนสยาม ครูดามยิมส์ คู่เอก ชนะคะแนน วีระพลเล็ก เอ็กซิดิคอลยิมส์
1/3/62 บุญหลง คลองสวนพลูรีสอร์ท คู่เอก รอขึ้นชก สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมส์
22/2/62 ยอดไอคิว น.อนุวัฒน์ยิม รอขึ้นชก พนมกร พยัคฆ์สิงขร
22/2/62 ก้องนภา ศรีมงคล รอขึ้นชก เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว
22/2/62 ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่9 คู่เอก รอขึ้นชก ไคโตะ ว.วันชัย
15/2/62 บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน รอขึ้นชก ทูมอโร ศิษย์คุณวสันต์
15/2/62 เพชรตระการ น.อนุวัฒน์ยิม รอขึ้นชก จอมราวี ศศิประภายิม
8/2/62 กระบุรี บ้านไร่กางเขนดง แพ้น็อก ยก 3 บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย
8/2/62 เพชรยืนยง เยาวราชมุกดาหาร ชนะน็อก ยก 4 ฤทธิเดช สจ.โต้งปราจีน
8/2/62 วีรพลเล็ก เอ็กซินดิคอลยิม คู่เอก ชนะคะแนน ปานเพชร ว.สังข์ประไพ
8/2/62 วัฒนา เอ็มทีเอ็มอคาเดมี่ ชนะคะแนน ซุปเปอร์นิว อภิชาตมวยไทยยิมส์
1/2/62 โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน เทพวาฤทธิ์ ราไวย์มวยไทย
1/2/62 เดชเพชร ศักดิ์วิเชียร แพ้น็อก ยก 1 ขุนศึก หนุ่มพรเทพ
1/2/62 สิงห์สัมพันธ์ มีนะโยธิน แพ้น็อก ยก 2 ชวาฤทธิ์ เกียรติชัยยุทธ
1/2/62 รุ่งกิจ หมอเบสกมลา คู่เอก ชนะคะแนน เสือคิม ศิษย์ส.ท.แต๋ว
25/1/62 เด่นภูไท เกียรติหมู่9 รอขึ้นชก ฉลามบุก อึ่งอุบล
25/1/62 แสนเอก หนุ่มบางกระดี่ รอขึ้นชก วังวิเศษเล็ก ลูกบ้านใหญ่
25/1/62 ก้องนภา ศรีมงคล คู่เอก รอขึ้นชก เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญญาลักษณ์
25/1/62 ศิลปไทย ช.กาญจนลักษณ์ รอขึ้นชก เป๊บซี่ อ.ประเสริฐ
18/1/62 พีระพัฒน์ ดาสะพานใหม่ ชนะคะแนน ยอดเล็ก ว.สังข์ประไพ
18/1/62 ศิลปไทย พริ้ววาโย แพ้คะแนน ไคโตะ ว.วันชัย
18/1/62 ลูกขวัญ ส.จ.เหว่าแปดริ้ว ชนะคะแนน เพชรเมืองย่า สุดสาครมวยไทย
18/1/62 ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่9 คู่เอก แพ้คะแนน แดนสยาม ครูดามยิมส์
11/1/62 ไอคิว เอราวัณ ชนะคะแนน อองซาน ศ.จิตพัฒนา
11/1/62 เพชรสีมา เอ็มทีเอ็มอะคาเดมี่ แพ้น็อก ยก 3 ซ่อนรัก ศิษย์ ป.จ.ว.
11/1/62 วีระชาติ ศักดิ์นิรันรัตน์ แพ้น็อก ยก 3 ปานเพชร ว.สังข์ประไพ
11/1/62 เพชรชวลิต ส.จิตรพัฒนา คู่เอก ชนะคะแนน วีระพลเล็ก เอ็กซินดี คอนยิม
4/1/62 บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน แพ้น็อก ยก4 บอยอุบล บ.จำเนียรกุล
4/1/62 วัฒนา เอ็ม.ที.เอ็มอคาเดมี่ แพ้น็อก ยก1 ชวาฤทธิ์ เกียรติชัยยุทธ
4/1/62 เก้ามงคล เพชรยินดีอะคาเดมี่ คู่เอก ชนะคะแนน เป๊ปซี่ อ.ประเสริฐ
4/1/62 สิงห์สัมพันธ์ มีนะโยธิน แพ้คะแนน โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
28/12/61 ชูธง ศิษย์อาจารย์แมง ชนะคะแนน คลองหลวง ศิษย์เจริญทรัพย์
28/12/61 ขวัญมงคล เสถียรพงษ์มงคลมวย แพ้น็อก ยก 2 เก่งหล้า หนุ่มพรเทพ
28/12/61 ปวริศ ส.สมจิตรยิม คู่เอก ชนะน็อก ยก 2 ก้องทมิฬ ทีบีเอ็มยิม
28/12/61 เพชรวานร ดาบเรส.ปส. ชนะน็อก ยก 4 โฟร์วิล ศิษย์เจริญทรัพย์
14/12/61 สิงห์ทักษิณ ไชยาพยัคฆ์ลายสายยิม ชนะคะแนน อัครเดช น.อนุวัฒน์ยิม
14/12/61 เก้าพยัคฆ์ พีพีสุวรรณรัตน์ยิม แพ้คะแนน ล้านกล้า เกียรติชัยยุทธ
14/12/61 ศรเพชร สามารถพยัคฆ์อรุณยิม แพ้คะแนน เด่นสยาม ศักดิ์วิเชียร
14/12/61 เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว คู่เอก ชนะน็อก ยก3 เพชรตระการ น.อนุวัฒน์ยิม
7/12/61 วัชรพล มีนะโยธิน ชนะน็อก ยก 4 เพชรรุ่งเรือง เอ็มทีเอ็มอะคาเดมี่
7/12/61 อองซาน ส.จิตรพัฒนา ชนะคะแนน กระบุรี ส.ตะวันรุ่ง
7/12/61 ศิลปไทย ศิษย์เชียงรุ้ง ชนะคะแนน พร้อมรบ น.นพหิรัญ
7/12/61 ดาวดัง บริพัฒน์บุรีรัมย์ คู่เอก แพ้คะแนน เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญญาลักษณ์
30/11/61 น้องบี น.อนุวัฒน์ยิม แพ้คะแนน ก้องทมิฬ ที.บี.เอ็ม.ยิมส์
30/11/61 รัตนพล น.อนุวัฒน์ยิม แพ้คะแนน มฤตยูดำ ลูกสวน
30/11/61 แมวน้อย ศ.จิตรพัฒนาราวี ลูกสวน ชนะน็อก ยก 3 เพชรโคกสี น.อนุวัฒน์ยิม
30/11/61 ขุนเดี่ยว พยัพคำพันธ์ คู่เอก ชนะคะแนน ธนูเพชร วิษณุกลการ
23/11/61 พีรพัฒน์ อึ่งอุบล ชนะคะแนน ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้
23/11/61 เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว คู่เอก ชนะน็อก ยก 3 กองพลเล็ก เกียรติกองพล
23/11/61 วัฒนา เอ็มทีเอ็มอคาเดมี่ แพ้คะแนน โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23/11/61 เพชรสีมา เอ็มทีเอ็มอะคาเดมี่ แพ้น็อก ยก 3 เพชรตระการ น.อนุวัฒน์ยิม
16/11/61 เข็มเพชร พุ่มพันธุ์ม่วง คู่เอก ชนะน็อก ยก 3 บัวขาวเล็ก ศิษย์ อ.บุญชอบ
16/11/61 สิงห์สัมพันธ์ นายกไก่แปดริ้ว ชนะคะแนน เสือเพชร สิงห์โหดยิมส์
16/11/61 เสรีไทย สามารถพยัคฆ์อรุณยิม ชนะคะแนน เก่งกล้า หนุ่มพรเทพ
16/11/61 เพชรวานร ดาบเรส ชนะคะแนน ไอคิว เอราวัณ
9/11/61 บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน แพ้น็อก ยก 3 แสนเอก มวยหูหนุ่มบางกระดี่
9/11/61 เอ็กซ์ตร้า สันติอุบล แพ้คะแนน ก้องภูสิงห์ เกียรติหมู่ 9
9/11/61 เพชรงาม เกียรติกำพล คู่เอก แพ้คะแนน คะวันศึก ศิษย์อ.บุญชอบ
9/11/61 พร้อมรบ น.นพหิรัญ ชนะน็อก ยก 4 ใกล้รุ่ง ศศิประภายิมส์
2/11/61 ไข่หวานแท้ เกียรติฉัตรชัย แพ้คะแนน ฉลามบุก อึ่งอุบล
2/11/61 ไคโตะ ว.วันชัย แพ้คะแนน ปานเพชร ว.สังข์ประไพ
2/11/61 ไชโย เพชรยินดีอะคาเดมี่ คู่เอก แพ้คะแนน ทายาท อ.ประเสริฐ
2/11/61 เพชรมงคล ฟลุ๊กบะหมี่เกี๊ยว ชนะน็อก ยก 3 ฉลามขาว อบต.สาโรจน์
26/10/61 เดชพนม ไฟเตอร์มวยไทย ชนะคะแนน เห่าดง เกียรติบ้านหลา
26/10/61 เทพนรินทร์ เกียรตินะดีย์ แพ้น็อก ยก 4 เด่นคิรี ศักดิ์วิเชียร
26/10/61 เด่นสยาม ศักดิ์วิเชียร ชนะคะแนน เด่นภูไท เกียรติหมู่9
26/10/61 ธนูเพชร ศักดิ์วิเชียร คู่เอก ชนะน็อก ยก 3 แสงนารายณ์ เกียรติหมู่ 9
12/10/61 ปลื้ม อึ่งอุบล ชนะน็อก ยก 4 อาราเบียน ส.สปาร์คยิม
12/10/61 สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม แพ้คะแนน เพชรไทยแลนด์ หมูปิ้งอร่อยจุงเบย
12/10/61 โดโด้ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คู่เอก ชนะคะแนน เอกมงคล น.อนุวัฒน์ยิม
12/10/61 วัฒนา เอ็มทีเอ็มอคาเดมี่ ชนะคะแนน ดาวมงคล พ.เพชรมากคง
5/10/61 จันทร์เจ้า พ.เพชรมากคง รอขึ้นชก เพชรกาฬสินธุ์ ส.ชัยเจริญ
5/10/61 เพชรเดช ศักดิ์วิเชียร รอขึ้นชก เพชรนาทราย จ่าบ่าวนาทราย
5/10/61 เพชรชวลิต ส.จิตรพัฒนา คู่เอก รอขึ้นชก วีระชาติ ศักดิ์นิรันรัตน์
5/10/61 กุมารทอง จิตรเมืองนนท์ รอขึ้นชก โทมัส ส.ชัยเจริญ
28/9/61 ยอดเพชรรุ่ง ต.เพ็งแสงทอง รอขึ้นชก ยอดพิชิต ศูนย์กีฬาเชียงดาว
28/9/61 ตุ๊กตาทอง ทิพย์ท่าไม้ รอขึ้นชก เพชรวานร ศิษย์ดาบเรศ ป.ส.
28/9/61 ไมเคิ่ล เพชรยินดีอะคาเดมี่ รอขึ้นชก ศรเพชร สามารถพยัคฆ์อรุณยิม
28/9/61 เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ คู่เอก รอขึ้นชก ก้องนภา ศรีมงคล
21/9/61 ขาวผ่องเล็ก ศักดิ์ภิญโญ แพ้คะแนน เก้าพยัคฆ์ พีพีสุวรรณรัตน์ยิม
21/9/61 ไก่ป่า 13 เหรียญรีสอร์ท แพ้คะแนน แดนสยาม ครูดามยิม
21/9/61 เก้ามงคล เพชรยินดีอะคาเดมี่ คู่เอก แพ้คะแนน ศักดิ์ศรี เกียรติหมู่ 9
21/9/61 บอยอุบล ป.จำเนียรกูล ชนะคะแนน ลำน้ำมูล ศ.จิตรดา
14/9/61 เด่นภูไท เกียรติหมู่ 9 คู่เอก แพ้คะแนน เดชยุทธการ จ่าแสร์คอหงส์
14/9/61 เพชรมงคล อ.ปิติศักดิ์ แพ้คะแนน บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย
14/9/61 บัวขาวเล็ก ลูกคลองตัน แพ้คะแนน สายฟ้าน้อย ฟีคโลจิสติกส์
7/9/61 ไอคิว เอราวัณ ชนะน็อก ยก 3 เทพมังกร มวยเด็ด 789
7/9/61 เอ็กซ์ตร้า สันติอุบล แพ้น็อก ยก 4 จรวดเพชร ภ.เจริญแพทย์
7/9/61 ชวาฤทธิ์ เกียรติชัยยุทธ คู่เอก ชนะคะแนน โตโต้ ม.ราชฎัฏหมู่บ้านจอมจึง
7/9/61 วัฒนา เอ็มทีเอ็มอคาเดมี่ ชนะคะแนน เสือเพชร สิงห์โหดยิม
31/8/61 ดอกไม้ป่า ช.มีชัย แพ้คะแนน พร้อมรบ น.นพหิรัญ
31/8/61 แสงนารายณ์ เกียรติหมู่ 9 แพ้คะแนน ศรเพชร สามารถพยัคฆ์อรุณยิม
31/8/61 สิงห์สัมพันธ์ มีนะโยธิน คู่เอก ชนะคะแนน ดาวมงคล พ.เพชรมากคง
31/8/61 เพชรงาม เพชร ปตอ. แพ้น็อก ยก3 เพชรตระการ น.อนุวัฒน์ยิมส์
17/8/61 เพชรวานร ดาบเรสปส. ชนะคะแนน เสรีไทย สามารถพยัคฆ์อรุณยิม
17/8/61 ปานเพชร ว.สังข์ประไพ ชนะน็อก ยก 4 ศิลปะไทย พลิ้ววาโย
วันนี้ 21 รวม 6214 ครั้ง