โปรแกรมมวยไทยYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'or pro_id='1' or pro_id='2' or pro_id='3' or pro_id='4' or pro_id='5' or pr' at line 1select * from tb_score where confirm=1 and ( pro_id= or pro_id='1' or pro_id='2' or pro_id='3' or pro_id='4' or pro_id='5' or pro_id='6' or pro_id='8' or pro_id='9' or pro_id='10' or pro_id='11' or pro_id='15' or pro_id='16' or pro_id='17' or pro_id='18' or pro_id='19' or pro_id='20' or pro_id='21' or pro_id='23' or pro_id='24' or pro_id='25' or pro_id='26' or pro_id='27' or pro_id='28' or pro_id='29' or pro_id='30' or pro_id='31' or pro_id='32' or pro_id='33' or pro_id='34' or pro_id='35' or pro_id='38' or pro_id='44' or pro_id='47' or pro_id='48' or pro_id='49' or pro_id='50' or pro_id='51' or pro_id='52' or pro_id='53' or pro_id='56' or pro_id='57' or pro_id='58' or pro_id='61' or pro_id='66' or pro_id='68' or pro_id='69' or pro_id='76' or pro_id='77' or pro_id='87' or pro_id='89' or pro_id='91' or pro_id='93' or pro_id='106' or pro_id='107' or pro_id='119' or pro_id='121' or pro_id='122' or pro_id='124' or pro_id='133' or pro_id='135' or pro_id='138' or pro_id='140' or pro_id='143' or pro_id='153' or pro_id='155' or pro_id='156' or pro_id='157' or pro_id='158' or pro_id='159' or pro_id='160' or pro_id='161' or pro_id='162' or pro_id='163' or pro_id='166' or pro_id='168' or pro_id='169' or pro_id='170' or pro_id='171' or pro_id='172' or pro_id='173' or pro_id='175' or pro_id='177' or pro_id='181' or pro_id='182' or pro_id='183' or pro_id='184' or pro_id='185' or pro_id='186' or pro_id='188' or pro_id='189' or pro_id='190' or pro_id='191' or pro_id='192' or pro_id='193' or pro_id='194' or pro_id='195' or pro_id='196' or pro_id='197' or pro_id='198' or pro_id='199' or pro_id='200' or pro_id='201' or pro_id='202' or pro_id='203' or pro_id='204' or pro_id='205' or pro_id='206' or pro_id='207' or pro_id='208' or pro_id='209' or pro_id='210' or pro_id='211' or pro_id='212' or pro_id='213' or pro_id='214' or pro_id='215' or pro_id='216' or pro_id='217' or pro_id='218' or pro_id='219' or pro_id='220' or pro_id='221' or pro_id='222' or pro_id='223' or pro_id='224' or pro_id='225' or pro_id='226' or pro_id='227' or pro_id='228' or pro_id='229' or pro_id='230' or pro_id='231' or pro_id='232' or pro_id='233' or pro_id='235' or pro_id='236' or pro_id='237' or pro_id='238' or pro_id='239' or pro_id='240' or pro_id='241' or pro_id='242' or pro_id='243' or pro_id='244' or pro_id='245' or pro_id='246' or pro_id='247' or pro_id='248' or pro_id='249' or pro_id='250' or pro_id='251' or pro_id='252' or pro_id='253' or pro_id='254' or pro_id='255' or pro_id='256' or pro_id='257' or pro_id='258' or pro_id='259' or pro_id='260' or pro_id='261' or pro_id='262' or pro_id='264' or pro_id='265' or pro_id='266' or pro_id='267' or pro_id='268' or pro_id='269' or pro_id='270' or pro_id='271' or pro_id='272' or pro_id='273' or pro_id='275' or pro_id='276' or pro_id='277' or pro_id='278' or pro_id='279' or pro_id='280' or pro_id='281' or pro_id='282' or pro_id='283' or pro_id='284' or pro_id='285' or pro_id='286' or pro_id='287' or pro_id='288' or pro_id='289' or pro_id='290' or pro_id='291' or pro_id='292' or pro_id='293' or pro_id='294' or pro_id='295' or pro_id='296' or pro_id='297' or pro_id='298' or pro_id='299' or pro_id='300' or pro_id='301' or pro_id='302' or pro_id='303' or pro_id='304' or pro_id='305' or pro_id='306' or pro_id='307' or pro_id='308' or pro_id='309' or pro_id='310' or pro_id='311' or pro_id='312' or pro_id='313' or pro_id='314' or pro_id='315' or pro_id='316' or pro_id='317' or pro_id='318' or pro_id='319' or pro_id='320' or pro_id='321' or pro_id='322' or pro_id='323' or pro_id='324' or pro_id='325' or pro_id='326' or pro_id='327' or pro_id='328' or pro_id='329' or pro_id='330' or pro_id='331' or pro_id='332' or pro_id='333' or pro_id='334' or pro_id='335' or pro_id='336' or pro_id='337' or pro_id='338' or pro_id='339' or pro_id='340' or pro_id='341' or pro_id='342' or pro_id='343' or pro_id='344' or pro_id='345' or pro_id='346' or pro_id='347' or pro_id='348' or pro_id='349' or pro_id='350' or pro_id='351' or pro_id='352' or pro_id='353' or pro_id='354' or pro_id='355' or pro_id='356' or pro_id='357' or pro_id='358' or pro_id='359' or pro_id='360' or pro_id='361' or pro_id='362' or pro_id='363' or pro_id='364' or pro_id='365' or pro_id='366' or pro_id='367' or pro_id='368' or pro_id='369' or pro_id='370' or pro_id='371' or pro_id='372' or pro_id='373' or pro_id='374' or pro_id='375' or pro_id='376' or pro_id='377' or pro_id='378' or pro_id='379' or pro_id='380' or pro_id='381' or pro_id='382' or pro_id='383' or pro_id='384' or pro_id='385' or pro_id='386' or pro_id='387' or pro_id='388' or pro_id='389' or pro_id='390' or pro_id='391' or pro_id='392' or pro_id='393' or pro_id='394' or pro_id='395' or pro_id='396' or pro_id='397' or pro_id='398' or pro_id='399' or pro_id='400' or pro_id='401' or pro_id='402' or pro_id='403' or pro_id='404' or pro_id='405' or pro_id='406' or pro_id='407' or pro_id='408' or pro_id='409' or pro_id='410' or pro_id='411' or pro_id='412' or pro_id='413' or pro_id='414' or pro_id='415' or pro_id='416' or pro_id='417' or pro_id='418' or pro_id='419' or pro_id='420' or pro_id='421' or pro_id='422' or pro_id='423' or pro_id='424' or pro_id='425' or pro_id='426' ) order by bdate desc , `match` limit 0,100